home

Iuliana Rîpanu ?i-a descoperit pasiunea pentru arta plastic? înc? din copil?rie, iar în 2005 a absolvit Liceul de Art? Bra?ov, sec?ia ceramic?. Contactul cu desenul, pictura ?i modelajul i-au deschis o perspectiv? creativ? ?i plin? de sensuri asupra lumii.

Con?tient? de talentele, înclina?iile, aptitudinile cu care ne na?tem fiecare, alege în 2007 s?-?i dezvolte o alta latur? a personalit??ii: afinitatea pentru copii ?i u?urin?a de a comunica cu ei. Astfel, în 2010, este licen?iat? a Facult??ii de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei, specializarea Pedagogia înv???mântului primar ?i pre?colar.

Într-un mod armonios reu?e?te s? îmbine cu u?urin?? arta ?i lumea copiilor, pictând camere pentru copii sau gr?dini?e.

 

"Lumea copiilor e o lume a luminii, c?ldurii, a bucuriei, a jocului, cântecului ?i pove?tilor. Culorile fac parte din via?a lor ?i sunt atra?i de acestea. Camera copilului este micul lui paradis, locul unde poate fi Peter Pan, Cenu??reasa, Mica Siren?, un c?pitan curajos, o prin?es? frumoas? sau oricare alt personaj preferat.

Pictura pe perete le ofer? copiilor posibilitatea s?-i aib? pe eroii lor lâng? ei. Copiii au nevoie de a se sim?i în siguran?? în micul lor univers, de a fi înconjura?i de animale mari sau mici, de p?s?ri, insecte, de flori ?i copaci, de un soare zâmbitor, de nori ?i de stele.

?i nu doar atât, culorile calde, vii, transmit bun? dispozi?ie, bucurie, lini?te celor care le privesc. Practicarea cromoterapiei ?i arterapiei demonstreaz? importan?a culorilor ?i a formelor în echilibrul psihic ?i în dezvoltarea personalit??ii."